Főoldal » Cikkek » Sri Siddharameshwar

Az önmegvalósítás mestere 26-30 fejezetek

26. Figyelj a tanítás igaz természetére!

    Ahogy a tanításnak, úgy a hallgatásnak is van helyes módszere. Az a valódi tanítási módszer, amely révén az ember a spirituális életet megérti. Különben az emberek csak fecsegnek egymással vég nélkül. Még egy gumibabát is beszédre lehet bírni. Olyan dolgokról kell beszélned és hallanod, amelyek segítenek, hogy felismerd az Istennel való teljes egységedet. Különben a csicsergő madarakat is hallgathatod, de az nem spiritualitás. A dialógus a spiritualitás az igazi témája, ami csak emberi lények esetén lehetséges. 72-nél több korábbi nemzedék felmenői várják reménykedve, hogy valamelyik ivadékuk megvalósult életet fog élni, és növelni fogja a hírnevüket. Ezért hát nem kellene elcsábulnod a filmelőadás által, ami a földi életed.

    A spirituális élet egy kívánság-teljesítő fa (Kalpataru). Akármi után sóvárogsz, az kész. Ez a spirituális élet a kívánság-teljesítő kő (Chintamani), és a kívánság-teljesítő tehén (Kamadhenu). Hozd ki a legtöbbet ebből az emberi születésedből, a múltban elért nagy érdem miatt! Hadd váljon lehetővé, amire törekszel, és hadd vesszen, ami el kell veszni! Amikor megvalósítod saját Énedet, bármi történik, téged semmi sem fog nyugtalanítani. Az ember el kell, hogy érje az Ön-Megvalósítást, és ami segít neki, hogy elérje azt, úgy hívják, hogy a Tanítás. Folyton a különböző filozófiai rendszerekről beszélni hiábavaló. Van neki valamilyen haszna? Nem azt csinálod, hogy a hüvelyt eszed, és a magot kidobod. Aki emberi formában születve spirituális tanítást hallgat és követi azt, valóban megragadta az élet magját.

    Kik az igazi „bölcsek”? Akik az Ön-Megvalósítás békéjét és bölcsességét élvezik, érték dicsérő, igaz emberek. Hallgasd figyelmesen a magyarázatot, hogy az Ön-megvalósítás micsoda! Az állandóan változó elme soha nem tud békében lenni. A sakkok játékában a Király nem győzhető le más emberek által. Hasonlóképpen, ha te legyőzettél, bizonyosan csapdába estél, és elméd haszontalan. Aki megvalósította Brahmant, azt nem győzheti le semmi. A minden cselekvésről való lemondást meditációnak nevezik, és amikor az elme tevékenységei leállnak, az Brahman. Kiüríteni a házat azt jelenti, hogy mindent kivinni, ami benne van. A ház azután akként fog maradni, amint van. A Királynak nem kell legyőzötté válni. Az Illúzió rendszerint ad valamit, aztán visszaveszi azt. Meg kell tanulnunk mindig szabadnak lenni. Valaki a lábaimhoz omlik. Rendben, a lábaimhoz omlott. Hogy érint ez engem? Valaki ügyetlenül sétál, vagy furcsán viselkedik. Tegye! Hogyan érint ez engem? Csak nézhetünk.

    Az Ént nem szabad sakk-mattnak kitenni. Az Illúzió (Maya), mivel célja, minden eszközzel le kell, hogy igázzon. Még egyszerűen egy mocskos szagnak az orrod előtti kibocsátásával is csak rád akar szégyent hozni. Tedd magad sérthetetlenné! Legyél mindig tudatos! Egyik út vagy egy másik, a Maya meg fogja próbálni, hogy detronizáljon téged, de ne adj számára lehetőséget! Legyél békés az Énben mindenkor, még akkor is, ha szerencsétlenségek százai esnek meg a testtel! Amikor vágyat érzel az élet minden örömére, az a vágy egy sakk-matt. Az a vereséged. Az szintén a vereséged, ha azt mondod, hogy „Nem akarok semmiféle fájdalmat vagy bánatot.” Amikor Shivaji király sok pénzt adott Tukaramnak, birtoklását szerencsétlenségnek érezte, és addig nem nyugodott, míg el nem küldött mindent. A nehéz bánat, amit a pénz terhe miatt érzett, a Belső Békéjének a jele volt.

    Amikor az ember az elmét a Legfelsőbb Énnek, a Paramatmannak szenteli, megtisztul. Máskülönben mit tud elérni egy állandóan változó elme? Az igaz Ön-Tudomás emberére semmi nincs hatással. Tartsd elmédet mindig békében! A természet teljessége öt elemből áll. Az Illúzióban minden elpusztul mindennap. Egyedül Brahman örökkévaló. Azon kell meditálnod, és arra kell törekedned! A bálványok mindegyike aranyból és ezüstből, kőből vagy agyagból készült, és a világ összes pénze mulandó. Az individuum éppen úgy, mint egy elem szintén mulandó. Az Én-Tudomást kivéve, minden mulandó. Ha Istent egy bálványnak hiszed, bűnt követsz el. Azt hiszed, hogy Istennek kőből vagy agyagból kell lennie, micsoda nagy bűn ez! Szent Ramdas ezt nyomatékosan megmondta.

    Akik Ön-Tudomással bírnak, bármit bármiből csinálhatnak. A hatalmukban áll. Bárkit fel tudnak magasztalni, és bárkit meg tudnak szégyeníteni. Van egy mondás, „A hűséges feleség pokolra, a prostituált pedig mennyországba kerül. Ilyen hatalma van a Szentnek.” A Szentek a Mesterek, a Siddhák. Hatalmukban áll, hogy bármit megtegyenek és visszacsináljanak. Semmi sem lehetetlen számukra. Valóban üdvözült, aki őket szolgálja.

1934.11.30. este

27. Az Én a tudatosság maga

    Az Én (Atman) az Tudatosság. Maga az élet. Az, ami mi magunk vagyunk. Kicsoda Isten? Az „Én Az Vagyok” jelentése: amikor alvásból ébredek a test ébred fel, vagy az Én? Isten csinál mindent, mint például az evést, és az ivást. Amikor a nyelv eszik, még a cipőket is megenné, mert önmagától nem tudja, hogy mit kell enni. Az „Ön-Tudomás”-sal bíró ember minden cselekedete Istennek való felajánlás. Aki tudja ezt, az tudja, hogy semmilyen cselekvésnek nem ő a cselekvője. Tisztában van a helyével, és ez az ő titka. Szent Tukaram azt mondja: „A zavar másokért van.” Ugyanezzel a megértéssel Bölcs Durwasa azt mondja: „A folyó nyújtja az átvezető utat, mert nem én vettem ételt”, jóllehet épp akkor vett magához egy csomó ételt. Hitt benne, hogy nem ő vette magához az ételt, hogy nem ő volt a cselekvő, és a folyó volt, ami az utat biztosította, hogy a másik partot elérje.

    Úr Krishna agglegény maradt, jóllehet tizenhatezer felesége volt. Aki cselekszik, learatja tettei gyümölcseit. Értsd meg a „nem csinálok semmit” jelentését! Aki mindenki szívében benne van, Ő csinál minden dolgot, és vezérli mozdulatait a testnek. Ezért nevezik Őt úgy, hogy a „Minden lény mozgatója”. Minden rossz név, amellyel akárkit nevezel, csak Őneki van címezve. Ha egy bölcs embert kritizálnak, bóknak tekinti azt, amíg egy tudatlan személy dühbe gurul. A Shivya szó negatív név a marathi nyelvben, mégis többes száma a Shivának, aminek jelentése „szerencsehozó”. A szamárban ugyanaz az Én van belül, mint tebenned. Meggyőződéseddé kell válnia, hogy te vagy az Én, az irányító, a vezető, és az összes érzékszerv irányítója, és viselkedj eszerint! A leigázott érzékszervek funkcionálása során tapasztalni fogod, hogy te, az Én, vagy a cselekvő.

    Amikor az Illúzió cselekvéssel, vagy mozgással, mint a domináns funkció megmoccan, létrejönnek a Cselekvés, a Tudatosság és Létezőség erői. Kezdetben nem volt megjelenése a három attribútumnak (Rajas, Tamas, Sattva). Csak Objektumnélküli Tudatosság volt. Azután kifejlődött a megismerés. Ennek neve „Tiszta Működő Tudat”. Amikor először ébredsz reggel, csak a „Brahman vagyok” az első megnyilatkozás, azután elkezded felismerni a körülötted lévő dolgokat. Aludj el a Brahmanként való lét érzésével, és kelj ugyanazzal az érzéssel! A biztonság, amit az ember az „én Brahman vagyok” tudomásban érez, az egyetlen igazi boldogság. Aggódni, vagy érintettnek lenni a világban lévő dolgoktól, az szomorúság.

    Az objektumnélküli létezést, amely Brahman, „Tiszta Tudatosság”-nak nevezik. Az az Eredeti Illúzió (MoolaMaya). Ez azt jelenti, hogy tiszta voltál, formanélküli és társtalan. Majd amikor az „Én Vagyok” tudomás felmerül, értsd meg, hogy ez az ego aktív érzése, amely „én”-t mond! Aki hiszi, hogy „én Az vagyok, aki megvilágít mindent” és megvalósítja ezt, önmagát úgy nevezi, hogy „A Megvilágosítás Ereje”. Ő az, aki állandóan az Énen meditál, aki megszámlálhatatlan kozmikus tojást (világokat) hoz létre. Istennek ezt a kozmikus tojását nevezik a Teremtőnek (Brahmának), mert ez az, ami világ létrejöttét okozza. Aki tudja ezt, az a „Megvilágosító”, és elérte a minden megvilágosításának az erejét. Megvalósította „Az Állapotot”.

1934.12.1. reggel

28. Önátadás

    Gondolkodj, „Ki vagyok én?” A földi élet, olyan, mint egy taposómalom. Körbe-körbe mehet, de te még mindig ugyanazon a helyen vagy. Ne e földi életet éld, egyszerűen a halálra várva! Ne engedd, hogy életed halandóvá váljon! Az élet „Halhatatlan”. Ne hagyd, hogy életed csak úgy leégjen, mint egy halom fű! A hindu mitológiában „Mainavati” az Anyakirálynő azt a tanácsot adta fiának, Gopichandnak, hogy eljön a nap, amikor teste, amely oly szép, lángok martaléka lesz, és ezért bölcsen kell élnie, hogy még életében elérje a halhatatlanságot. Meg tudja ezt tenni az ember, ha a helyes erőfeszítést teszi. Amikor a gazda egy nagyon erős ütést mért a bikára, a bika rettentően szenvedett, és a bőr felhasadt a hátán. Ha az életét még az ember életében bölcsen használta volna, nem kapta volna az ütést. Ne pazarold el életed rövid időtartamát! Érd el a Mindenható Isten (Narayana) állapotát! A test halott húsa semmire nem használható, használd hát a testet spirituális törekvésre!

   A bivaly beleit legalább hangszerek húrjainak készítésére használják. A húr által keltett hang a „Tuhi, Tuhi”, ami azt jelenti, hogy "Csak te vagy, csak te vagy”. Mégis mit mondasz? „Én, én”, vagy „én, én”! Ne azért élj, hogy egy napon egyszerűen meghalj! Élj azért, hogy életed eleven és halhatatlan legyen! Keményen dolgozol, és szétrobotolod az életed, aztán végül meghalsz. Az Ön-Tudomás állapotáról kell gondolkodnod! Kik vagyunk? Csupán emberi lények vagyunk? A papok (Brahminok) csak a papi funkciókat végeznek. Viselkedésüknek összhangban kell lennie az isteni bölcsességgel, ami a „Brahman Tudomása”. Egy pap nem fog cipőt varrni. Nem fog más közönséges munkát csinálni, bár lehet szegény. Először azon minőségek mellett kell döntenünk, amelyekkel az Ön-Tudomást elérhetjük. Aztán viselkedésünknek összhangban kell lennie azzal a szabvánnyal, amit lefektettek, és nem szabad elfelejtenünk, mit követelnek. Azután azonnal tudni fogjuk, hogy a Legfelsőbb Én, a Paramatman vagyunk.

    Isten egy olyan ősi rajongó, aki egyesült Istennel. A mitológiai idők óta Isten rajongó volt, és a rajongó Isten volt. Istent Istenné (Shivává) válással kell imádni! Amikor emberi lénnyé válsz, imádó emberként érzel. Az emberek egy istennőanya bálványhoz imádkoznak, és azt mondják, „Oh, Istennő! Védelmezd meg a feleségemet és gyerekeimet! Kimerült vagyok. Tovább segítenél engem?” A Szent nem aggódik senki és semmi miatt, a nap és az éj 24 órája egyikében sem. Ha Shivává válsz, olyan leszel, mint Shiva. Már a király vagyok, ki fog tehát királlyá tenni engem? Aki valójában a király, az igazán király.

    Nevezd magadat Brahmannak! Ha tigrisnek fested le magad, tigrishez hasonlóan kell viselkedned. Hasonlóképpen kell elérned Shiva állapotát az erőfeszítésed ereje által. Amikor a makulátlan és a tiszta Sadguruval találkoznak, minden kész. Különben reinkarnációk sokaságán keresztül folytathatod az isteni nevek recitálását a 8,4 millió fajban, és semmi nem fog történni, semmit nem fogsz elérni. A mantraismétlés egyedül nem fogja lehetővé tenni, hogy elérd Shiva állapotát. Shiva állapotát csak Shivává válással tudod elérni. Akkor „Az Állapot” maga jön, hogy virágfüzérrel övezze a nyakadat.

1934.12.1. este

29. Az „én” érzés megszűnése

    Az „én” érzetnek (az egónak) a megszűnése a Megvalósítás jele. Aki ezt megcsinálja az igazi Jógi, aki eléri a „Megvilágosodás Erejét”. A Brahmanban nincs tapasztalat. Aminek nincs kettőssége a Tudatosságban, az Brahman. A cselekvés a megnyilvánult világ tudatosságának a jele. Az Én az „Illúzió Energizálója”, és a három minőségé (Gunáké). Kezdetben három dolog volt a világban: Idő, Tér, és az Elemek. Az „én vagyok” érzéséhez rezgésre vagy rengésre van szükség. „Rengés” itt mozgást vagy rezgést jelent. Amikor valamennyi mozgás van jelen, az „én” érzés létrejön. Amikor mozgás van jelen, Tudatosság merül fel. Az Én se nem kicsi, se nem nagy. Amikor tapasztalás zajlik, határozott kettősség van jelen. Ahol csak Egy van, ott nincs tapasztalás. Ahhoz, hogy tapasztalás lehessen, valamilyen másik objektum szükséges. Brahman nem kettős.

    „Szeretet érzek a fiam iránt” mondja egy Anya. A fiú azt mondja, „szeretet érzel irántam, de én miért nem érzem azt önmagam iránt?” Azért van ez a tapasztalod, mert úgy érzed, hogy „különálló vagyok tőled”. Még ha egy kis bepillantást nyernek is a Tudásba, az emberek beképzeltté válnak. Amikor a „Minden Lénnyel való Egység” megvalósításra kerül önmagán belül, spontán módon bizonyos erők (Siddhik) merülnek fel. A Bölcs, aki beléjük gabalyodik nem halad tovább, és beleragad az Illúzióba. Hasonlóképpen, aki némi erényt elérve megmámorosodik, annak a haladása szintén leáll. Az öt elem bizonyos fokig mindig szemben áll egymással. Ha a macskák soha nem ettek volna a patkányt, a patkányok olyan hatalmassá váltak volna, hogy emberi lényeket ennének. Az, ami valamely elemből teremtetett, végül azzá az elemmé bomlik szét. Különben, ha ellenőrizetlen maradna, egyre nagyobbá válna, és katasztrófát idézne elő.

    Az Illúzió ügyel arra, hogy nehézségeket állítson a boldogság útjába. A spirituális életben a spirituális erők csapdákká válnak. Aki elfogadja őket, azok csapdába esett. Nem kell megengedni az elfogadást, hogy megérintsenek bennünket. Ne gabalyodj bele az erőkbe! Maradj a tudással, hogy az Én ugyanaz mindenhol! A Valóságban nincs hely gonosz számára, ahogy jó számára sincs. A Brahmanda szó jelentése „Kozmikus Tojás”. Ez a „Kozmikus Tojás” az egész univerzum és a benne lévő egész tér. A tetteink ne hiúsítsák meg a saját céljukat! Ha elméd téves irányban fókuszált, minden hiábavaló. Ez az, amiért instrukciókat adnak e témában. Ezt azért mondják, hogy csökkentsék a spirituális erők hangsúlyát. Ezen erők egy elragadtatást hoznak létre az Illúzióban, és az ember belegabalyodik abba. Ez az, miért ezt a tanácsot adtam neked. Vishnu „a Kor és az Idő Ismerője”. Ő a teremtője és a pusztítója mindkettőnek. Ő a Tudatosság maga. Aki meditál az Ő Tudatosságán, látja a láthatatlant, a mindenek elméjében lévő koncepciót. A sakk egy olyan játék, ami semmi más, mint konceptuális hiedelem gyártása. Mindazonáltal, az emberek játsszák. A játékosok a gyalogok és az emberek mozgásait irányítják a játékban. Hasonlóképpen, amikor az ember rendelkezik a megértéssel, hogy nem ő a mozgató, hanem a Legfelsőbb Én, a Paramatman a mozgató, ez a „Tudás” valódi művészete. Amikor átveszed az „én” pozícióját, alávetetté válsz az „én” korlátainak. Azután kicsivé, és korlátozottá válsz, de Brahman hatalmas. A teremtő, Úr Brahma, dolgozik az ő „Teremtés” művészete, ami a mi megértésünket meghaladja. Ahol az „én” érzés növekszik, minden elrendezés zűrzavarossá válik. Azon ember arcai, aki szeret gheet és cukrot enni, mesélik a történetet. Ez azt jelenti, hogy a boldogság soha nem rejtett.

    Voltaképpen furcsa módon zajlik az élet, amelyben kijelenti az ember, hogy a világ hamis, és ugyanakkor úgy viselkedik tovább, mintha a világ igazi volna. Amikor az embernek hite, hogy ő a mindennek a szívében tartózkodó Isten (Narayana), rendkívüli hatalmat ér el. Mindazonáltal a spirituális erők akadályt képeznek az Ön-Megvalósítás útjában. A Paramatman túl van az individuumon attribútumokkal (Jiva), a formanélküli Isten (Shiva), és még „Prakriti”-n, a megnyilvánulás alapvető gyökerén is túl. Isten (Narayana) a Felébredés, az Álmodás és a Mély Álom három állapotán túli negyedik állapot. Aki feladta a látást és a látható dolgokat, az Narayana. A lét negyedik állapota a másik három állapotot valótlannak tekinti. A negyedik állapot a Tudomás intelligens állapota. „Az én vagyok a Mindenben lévő Egy, az Istenek Istene. Az én vagyok Narayana, aki istenséget adományoz az Isteneknek”. Ez a negyedik állapot, a Turya Állapot. Úgy nevezik őt, hogy „A Három Világ Ura”, mert ez az állapot a másik három állapoton, vagy világon túl van. A „Trikoota” szó jelenti a három állapotot, amely belül van. Aki mindhárom állapotban benne van, és mégis mindezektől különállónak ismeri magát, az Narayana. Aki nem érti, és nem ismeri ezt a három állapotot, csupán szolga, vagy cseléd a három világban. Szolgaként ő egy személy, vagy Jiva. Aki a három állapot mindegyikét ismeri, az Paramatman.

1934.12.2. reggel

30. Tudd, hogy ki vagy!

    Az embernek először azt kell tudnia, hogy „Ki vagyok én?” Ez könnyű. Ha teljes belső lemondás van, az „én” az Brahman, és aztán Brahman van egyedül. Azonban, először le kell mondani az objektumokról. Ha nem ismerjük az Ént, akkor csak individuumokként (jivákként) élünk. Reggel nagyon szépen kell felkelnünk. Mit jelent ez? Ha felébredésed idejében azt mondod magadnak, hogy te vagy Brahman, Brahmanná válsz. Királyként kell ébrednünk, és királyként kell élnünk. Ha a kolduslét érzésével ébredsz, akkor koldusként fogod folytatni. Az ember az általa felvett attitűd és érzés szerint viselkedik. Maga a „tudomásság” vagyunk, és ezért hamarosan királlyá vagy katonává válunk. Mi magunk döntjük el, hogy mivé akarunk válni.

    A munka mindig több évmillión keresztül folytatódik. Soha nem lesz teljes. Soha nem fogjuk azt mondani, hogy ez elég. Az „én feleségem” és az „én gyerekeim” érzései az individuum gazdagsága. Isten gazdagsága olyan, hogy semmire nincs szükség. Vedd fel az attitűdöt, hogy „senki nem tartozik hozzám, egyedül az Én vagyok”. A „Jiva Istennője” a „balszerencse fogyatkozása” valójában. Shiva Ereje a „Megszabadulás Istennője”. Akivel egybe kell most kelni, a kezeidben van. Választhatsz, kit kívánsz. Éhség, szomjúság, vágyakozás és harag lehet veled, születések ezreinek százain át. Azt fogd kapni, amit választasz (Jivát vagy Szabadságot).

    Az elején nehéz vágyakozni a Brahman állapotára, de később könnyebb lesz. Meg kell tanítanod elméddel, hogy saját Gurud, saját Mestered legyen. Éjjel-nappal Brahmanra kell gondolnod, és rajta kell meditálnod. Az elmének segítőkésznek kell lennie. Amikor az elmének szokása, hogy ugyanazt a dolgot cselekszi újra meg újra. Amikor az attitűdje vagy állapota az az embernek, hogy ő a mindent átható Brahman, az elme az Énben pihenve megtisztul. A Guruvá válik, és aztán nem lesz nehézséged egyáltalán. Ha a rajongóra és Istenre gondolunk, akkor a rajongó maga Isten, az individuum az Brahman és semmi más. Mindazonáltal, amint kötődés lép fel az objektumok iránt, az individuummá, a Jivává válsz. Amikor az objektumok iránti kötődés véget ér, Brahman vagy. Amikor elkezdesz követelni valamit, egyre kisebbé és kisebbé válsz. Akinek nincs vágya, az nagy. A tapsolás két kéz függvénye. Hacsak nem találkozik a kettő, nincs tapsolás.

    Minek van prioritása, az objektumokhoz való kötődésnek, vagy a „Valóság Tudatának”? Az embernek ezen kell elmélkednie. Gondold végig a vonalakat, hogy az objektumok valótlanok, és az objektumokról való leválás maga a Valóságra való ráébredés. Ily módon kell tanulnod. A tanítvány azt kérdezi, „Hány nap alatt kell ezt elvégezni? A válasz: „Csak csináld, amíg a Valóságot el nem felejted!” Soha nem kell elfelejteni, ez minden. Nincs elkülönült „én”. A szentírások szerint „Csak Szabadság Van”. Csak szabad tudsz lenni, mert már szabad vagy. Érezned kell, hogy szabad vagy, mert nem vagy megkötve. Ha Isten és a rajongó gyökeréhez mész, a kettősség eltűnik. Minden Egy.

    Ha lényegében minden a világon földből épül fel, milyen elkülönülés van? Akkor ki ez az „én”? Csak az öt elem és az egy Én létezik. Az a te „Egzisztenciális Valóságod”. Az öt elem és „te” azt jelenti, hogy te magad vagy az egész univerzum. Az egy Paramatman mindattól különálló, ami látható. Aki egyesült „Az”-zal, nem marad különálló. Az elv, amely megállapodott, amint az ön-feladás megtörténik, maga a „Teljes Odaadás”, vagy Végső Szabadság (Sayujya Mukti.) Amit az Illúzióban elértek olyan, mint egy sovány kukoricatermés. A sovány termés kis mennyiségű gabonát terem. Az „én Brahman vagyok” érzés okozza Brahman kukoricájának aratását. Na, most a kukorica a „Megszabadulás Szabadsága”. Az agyag oroszlán tudja, hogy semmi más, mint agyag. Hasonlóan, mindenhol egyedül Brahman van. Ha nincs individuum, nincs Illúzió.

    Ahogy a folyó nem tartja fenn az identitását, amikor a tengerrel egyesül, a rajongó sem marad elkülönült, amikor Istennel egyesül. Amikor a rajongó Istenné válik, a továbbiakban nem létezik elkülönült rajongóként. Aki tudatában van a rajongó és Isten egységének, megvalósítja Brahmant. Tudd, hogy Brahman vagy, és Üdvteljesen fogsz élni, mint a mindenható Legfelsőbb Én, a Paramatman. Ha belehanyatlasz az Illúzió világába, csak a harag, kötődés, fájdalom és bánat együttese leszel, ami azt jelenti számodra, hogy nem fogsz békére lelni. Ezért Brahmanként kell élned!

1934.12.2. este

Kategória: Sri Siddharameshwar | Hozzáadta:: nisargadattin (2014 Április 01)
Megtekintések száma: 425 | Hozzászólások: 2 | Helyezés: 5.0/4
Összes hozzászólás: 2
0
1  
Kedves Nisargadattin!

Szeretném kérdezni, hogy folytatod-e a fordítást.
Nagyon várom. smile

Köszönöm!

0
2  
Kedves Borcsika!

Fogom folytatni a fordítást. De a Robert Adams összessel is haladni szeretnék, úgyhogy hol ezt fordítom, hol azt.

Üdvözlettel nisargadattin

Hozzászólásokat csak regisztrált felhasználók írhatnak.
[ Regisztráció | Belépés ]